Εταιρικό Προφίλ

H εταιρεία Pharmadeon Φαρμακευτική Κάνναβη Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι εγκατεστημένη  στην Ελλάδα , εστιάζοντας  στην  καλλιέργεια και  επεξεργασία

ποικιλιών φαρμακευτικής  κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς.


Πρόκειται για μια επένδυση σε εξέλιξη, συνολικού εκτιμώμενου ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση "Μάνδρες - Κιλκίς" της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού στον Νομό Κιλκίς, Κεντρικής Μακεδονίας. Σύγχρονες και καινοτόμες εγκαταστάσεις θα επιτρέψουν μια επιτυχή ανάπτυξη για την επιχείρηση, ενώ όλες οι παραγωγικές της φάσεις θα ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παγκόσμια πρότυπα, καθιστώντας τη Pharmadeon ισχυρό ανταγωνιστή στον κλάδο. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους καλλιέργειας και επεξεργασίας, ως αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης.


Στόχος μας είναι να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο, έτσι ώστε η επένδυση να υλοποιηθεί εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος χωρίς καθυστερήσεις, αποτελώντας μια από τις πρώτες λειτουργικές εγκαταστάσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.

 

Επίσης, η Pharmadeon δραστηριοποιείται επί του παρόντος και σε μια  ακόμη παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα με την πανδημία COVID-19. Αυτή η δραστηριότητα αφορά το εμπόριο εξοπλισμού ειδών ατομικής προστασίας και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της εταιρείας να έρθει σε επαφή με τον κλάδο των επαγγελματιών της υγείας, πρώτού καν ξεκινήσει την βασική της δραστηριότητα.

 

Η γκάμα των προτεινόμενων προϊόντων που προσφέρουμε θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται.